Klassieke homeopathie

Haalt het beste uit jezelf!

Klassieke homeopathie is een geneeswijze van deze tijd. Je gaat samen met de homeopaat op zoek naar de oorzaak van de reden waarom je klachten hebt. De klachten worden niet onderdrukt door het geven van pijnbestrijding of antidepressiva maar worden met natuurlijke middelen genezen. Tegelijkertijd is het zoeken naar en vinden van de oorzaak een manier om inzicht te krijgen in de patronen in jouw leven en levensstijl die mogelijk hebben bijgedragen aan de oorzaak en/of de instandhouding van de klachten.

Door dat inzicht in combinatie met het geven van een homeopathisch middel verdwijnen de klachten en geven de nieuwe inzichten in jezelf je een instrument om in de toekomst op een andere manier met dingen om te gaan. Het komt heel vaak voor dat mensen na een paar consulten en de inname van een of meer homeopathische middelen veel meer rust en inzicht hebben over de manier waarop ze hun leven willen inrichten en leiden en daar veel beter beslissingen over kunnen nemen.

Dit wordt bewerkstelligd omdat door de homeopathische behandeling je energie verbetert en je dichter bij jezelf komt. Klachten verdwijen dan ook. Iedereen is uniek en ontwikkelt zijn eigenheid. Klassieke homeopathie helpt daarbij.

De praktijk bestaat sinds 2004. Het is oorspronkelijk een algemene praktijk, maar er is in de loop der jaren en dank zij samenwerking een zekere specialisatie ontstaan voor vrouwen, kinderen en zwangeren.

De behandeling

De behandeling bestaat uit verschillende consulten en een regelmatige afstemming tussen de consulten door. Het eerste consult duurt meestal ongeveer 60 tot 90 minuten. Hierin wordt de basis gelegd voor de behandeling en probeer ik zoveel mogelijk te weten te komen over de klacht of ziekte waar u voor komt, erfelijke ziektes, uw biografie, doorgemaakte ziektes en medicijngebruik.

Na het eerste consult worden er homeopathische geneesmiddelen voorgeschreven. Vanaf dan start de behandeling. Tot het volgende consult houden we contact over de resultaten van de behandeling, zodat waar nodig, kan worden bijgestuurd. Dit kan meestal per telefoon, whats app of per e-mail.

Tijdens het tweede consult worden uw ervaringen, reacties, verbeteringen en/of stagnaties naar aanleiding van de behandeling besproken. Op basis van al deze informatie worden er, indien nodig, nieuwe homeopathische geneesmiddelen voorgeschreven of wordt het huidige voorschrift bijgesteld. Een vervolgconsult duurt ongeveer 60 minuten.

Praktische informatie

Toorenveltstraat 2
2343 XV Oegstgeest
Je kunt van te voren een afspraak maken per telefoon 071 – 517 39 37
of email m.c.bruggeling@online.nl

KvK-nummer 27356561

Spreekuur:

Dinsdag tot en met donderdag van 10.00 tot 17.00.
In overleg kan het natuurlijk ook op andere tijden.

Telefonisch spreekuur van 9.30 uur tot 10.30 uur. Als u tussentijds belt kan het zijn dat ik bereikbaar ben, zo niet dan kunt u inspreken op het antwoordapparaat.

Parkeren:

In de Toorenveltstraat en omgeving kun je gratis parkeren.

Routekaartje

Tarieven

Eerste consult en anamnese (circa 60 tot 90 minuten)                                   € 90

Vervolgconsulten (circa 60 tot 90 minuten)                                                        € 75

Korte vervolgconsulten (circa 30 tot 45 minuten)                              € 20 tot € 45

Telefonische consulten afhankelijk van de inhoud van het gesprek   € 15 tot € 45

Het is mogelijk kortere deelconsulten af te spreken, waarvan de prijs in overleg verhoudingsgewijs wordt vastgesteld.

De voorgeschreven homeopathische middelen die ik kan meegeven zijn bij de consultprijs inbegrepen

In voorkomende gevallen kan in overleg een recept worden uitgeschreven dat voor rekening van de cliënt komt en soms door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Dit is afhankelijk van de vraag of het een geregistreerd homeopathisch geneesmiddel betreft.

Ik ben geregistreerd in het HBO-register van de RCBZ en daarom niet BTW-plichtig.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel of de gehele rekening uit de aanvullende verzekering. Raadpleeg uw eigen zorgverzekering.

lid NVKH                           

Ik ben klassiek homeopaat NVKH-R.Hom®, dat wil zeggen, dat ik geregistreerd klassiek homeopaat ben, aangesloten bij de beroepsvereniging de NVKH, Nederlandse vereniging voor klassieke homeopaten. De NVKH houdt toezicht op de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de continue scholing van haar leden en de certificering, waardoor NVKH-leden erkend zijn door de Nederlandse zorgverzekeraars.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Lid RBCZ en SCAG

Leden van de NVKH zijn aangesloten bij de RBCZ.

Bij klachten ga ik graag met u in gesprek. Lees deze PDF met informatie over klachtenbehandeling. Bezoek ook de websites van RCBZ of Quasir.

Uw privacy

Een toelichting op het gebruik van uw gegevens:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier, die separaat elektronisch opgeslagen zijn, wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen of bestellingen voor u kan doen.

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist 20 jaar bewaard. De bewaartermijn loopt vanaf de laatste aanpassing van het dossier.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  Links

  Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH)
  Op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 – 12.30 uur
  op telefoonnummer (0172) 49 95 95 of info@nvkh.nl website www.nvkh.nl

  Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland (KVHN)
  Tel: 020-6178308
  e-mailadres: info@vereniginghomeopathie.nl
  website: www.vereniginghomeopathie.nl

  Vereniging Verloskunde & Homeopathie (VV&H)
  Tel: 010 – 4343804

  website: www.vvenh.nl

  Homeopaten Zonder Grenzen (HZG)
  Tel: 033-4343002
  e-mailadres: info@hzg.nl
  website: www.hzg.nl

  Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP)
  Tel: 0900-2020171 (€ 0,40 p/m)
  e-mailadres: info@nvkp.nl
  website: www.nvkp.nl

  Neem contact op

  Praktijk voor Klassieke Homeopathie Monique Bruggeling

  Toorenveltstraat 2
  2343 XV Oegstgeest

   

  Contact

  071 - 517 39 37
  m.c.bruggeling@
  online.nl

  OPENINGSTIJDEN

  di, wo, do 10.00-18.00u
  Andere tijden in overleg